Nieuws


Nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen: hoe ver zijn we?

21 april 2018 is een belangrijke dag voor de markt van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). Dan gaat de nieuwe Europese verordening voor PBM van kracht. Een eenduidig Europees beleidskader voor toepassing en kwaliteitsborging van pbm. Maar, de tijd dringt! open nieuwsitem

dinsdag 28 maart 2017  | VeiligheidGevaarlijke vloeistoffen groot risico op werkvloer

Van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen zegt 11 procent dat het wachten is op een ernstig ongeluk op het werk, omdat de veiligheid te wensen overlaat. Vooral vloeistoffen en chemische stoffen blijken een belangrijk veiligheidsrisico te vormen. open nieuwsitem

donderdag 23 maart 2017  | VeiligheidToolbox: Gasmeten: meetprincipes

Onze werkplek moet veilig en gezond zijn. Om te controleren of er op de werkplek sprake is van brand-/ explosiegevaar, vergiftiging en/of verstikking staan ons gasmeters ter beschikking. In deze toolbox wordt ingegaan op de verschillende gasmeetprincipes en wordt uitgelegd waarvoor kennis van deze meetprincipes bij het uitvoeren van gasmetingen belangrijk is. open nieuwsitem

maandag 13 maart 2017  | ToolboxenOnzeker werk geeft veiligheidsrisico’s

De groei van onvast werk zorgt voor steeds meer veiligheidsrisico’s, zegt de FNV. Dat komt volgens de vakbond doordat nieuwe, onervaren collega’s op de werkvloer wegens kostenbesparing onvoldoende worden ingewerkt. open nieuwsitem

maandag 13 maart 2017  | AlgemeenGoed gehoor(d)?

Gehoorschade is een van de meest voorkomende beroepsziekten. Al vlak boven de 80 decibel lopen werknemers risico op beschadiging aan het oor, veel eerder dan velen denken. Vandaag, op World Hearing Day, vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aandacht voor gehoorverlies, de economische impact van gehoorverlies en de kosteneffectiviteit van de preventie van gehoorverlies. open nieuwsitem

maandag 6 maart 2017  | VeiligheidDoe mee op 17 maart, wees #bewustveilig

Iedere dag van het jaar is veiligheid op het werk belangrijk, maar één dag in het jaar wordt daar extra bij stilgestaan. Bouwend Nederland, Uneto-VNI en Aannemersfederatie vragen samen met alle medewerkers en ketenpartners jaarlijks elke derde vrijdag van maart aandacht voor veiligheid. In 2017 zijn zij op vrijdag 17 maart Bewust Veilig. Doet u mee? open nieuwsitem

vrijdag 24 februari 2017  | VeiligheidWijziging Arbowet: rol bedrijfsarts verandert

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een voorstel tot wijziging van de Arbowet gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. Het kabinet wil met de vernieuwde wet de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts versterken. open nieuwsitem

vrijdag 17 februari 2017  | AlgemeenToolbox: Gasmeten: een inleiding

Onze werkplek moet veilig en gezond zijn. Om te controleren of er op de werkplek sprake is van brand-/ explosiegevaar, vergiftiging en/of verstikking staan ons gasmeters ter beschikking. In deze toolbox wordt uitgelegd wat het nut is van gasmetingen en wanneer deze moeten worden uitgevoerd. open nieuwsitem

woensdag 15 februari 2017  | ToolboxenIncidentenonderzoek

Inleiding
Met z’n allen zijn we dagelijks bewust en onbewust bezig met het voorkomen van incidenten. Desondanks worden we dagelijks geconfronteerd met incidenten. Als er een incident heeft plaatsgevonden, willen we met z’n allen herhaling voorkomen en er ‘iets’ van leren. Dat betekent dan per definitie dat de oorzaken, zowel de directe als de achterliggende oorzaken, bekend moeten zijn. Om deze te achterhalen is onderzoek nodig.
In de praktijk blijkt helaas, ondanks alle inspanningen, dat het resultaat niet het gewenste effect heeft en niet of onvoldoende kan rekenen op draagvlak. Hierdoor is het ‘lerend’ vermogen beperkt en het onderzoek tijdrovend. In de eerste zinnen van deze inleiding wordt gesproken over: ‘z’n allen’, maar wie zijn dit, en hebben ‘zij’ hetzelfde belang, willen ‘zij’ wel hetzelfde onderzoek? Kortom; wie, wat en waarom willen we leren en onderzoeken? open nieuwsitem

donderdag 2 februari 2017  | AlgemeenRekenkamer waarschuwt voor CE-markering

De kwaliteit van producten met een CE-markering is niet geborgd door een waterdicht systeem. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer op basis van nieuw onderzoek. open nieuwsitem

maandag 23 januari 2017  | AlgemeenWerknemer niet klaar voor langer werken

Mensen zijn niet in staat om langer door te werken dan hun 65e, terwijl de overheid dat wel van ze vraagt. Vooral voor laagopgeleiden is de fysieke belasting simpelweg te zwaar. Bovendien leven veel mensen te ongezond. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). open nieuwsitem

maandag 9 januari 2017  | AlgemeenToolbox: Ga veilig om met vuurwerk en voorkom ongevallen

In ons dagelijkse werkzame leven staan we het grootste deel van de dag stil bij veiligheid en het beperken van risico’s. We willen immers ’s avonds weer gezond naar huis. U staat er nu waarschijnlijk nog niet bij stil, maar over een paar dagen bezoeken weer veel medewerkers een Spoed Eisende Hulp afdeling………….! In deze toolbox geven we tips voor het veilig omgaan met vuurwerk. open nieuwsitem

dinsdag 27 december 2016  | Toolboxen"Arbeidsomstandigheden zijn in Nederland gunstig"

De arbeidsomstandigheden in Nederland steken gunstig af bij die in andere Europese landen. Dat stellen onderzoekers van TNO in een maandag gepubliceerd rapport. Nederlandse werknemers zeggen vaker dan werknemers in de rest van Europa dat het werk een positieve invloed heeft op hun gezondheid, aldus TNO op basis van Europees onderzoek. Verder zijn ze minder vaak emotioneel uitgeput, wat een belangrijk aspect is bij een mogelijke burn-out. Ook tonen Nederlanders zich meer bevlogen in hun werk. open nieuwsitem

woensdag 21 december 2016  | AlgemeenOnderzoek verkenning opkomende risico’s arbeidsveiligheid

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee verkenningen gedaan naar opkomende arbeidsveiligheid risico’s. Beide onderzoeken zijn nu ook in het Engels beschikbaar. open nieuwsitem

maandag 12 december 2016  | AlgemeenNieuw certificatieschema asbest

Een bedrijf dat bepaalde asbestwerkzaamheden uitvoert, moet daartoe gecertificeerd zijn. De eisen voor certificatie zijn vastgelegd als bijlage bij de Arbeidsomstandighedenregeling. Deze bijlage wordt ook wel het certificatieschema genoemd. De certificatieschema’s voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering zijn aangepast en samengevoegd tot één nieuw schema. Dit nieuwe certificatieschema wordt op 1 maart 2017 van kracht. open nieuwsitem

donderdag 1 december 2016  | Algemeen
 

Nieuws categorieën

Algemeen
Columns
Opleidingen
Scripties
Toolboxen
Veiligheid
Wetgeving

Best gelezen nieuws


Laatste reacties

+1 door ARBOCO Veiligheid & Advies: Ik denk dat we moeten kijken naar het ge...

Nieuws archief

maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
september 2008
augustus 2008
juni 2008
mei 2008
maart 2008
december 2007
september 2007

Welkom op veiligheidskundigenweb.nl

Veiligheidskundigenweb.nl is een website voor en door professionals op het vakgebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. Op deze website kan je de ontwikkelingen hierin volgen en daar op reageren. Ook kan je vragen stellen (“stel uw vraag”) en daar op reageren. Voorts biedt deze website een ruime keuze aan toolboxen. Veiligheidskundigenweb.nl: een platform om kennis en kunde op je eigen vakgebied te delen!
Meer informatie

Toolbox meetings van Arbo Support

maandag 13 maart 2017 
Gasmeten: meetprincipes

Onze werkplek moet veilig en gezond zijn. Om te controleren of er op de werkplek sprake is van brand-/ explosiegevaar, vergiftiging en/of verstikking staan ons gasmeters ter beschikking. In deze toolbox wordt ingegaan op de verschillende gasmeetprincipes en wordt uitgelegd waarvoor kennis van deze meetprincipes bij het uitvoeren van gasmetingen belangrijk is.

woensdag 15 februari 2017 
Gasmeten: een inleiding
dinsdag 27 december 2016 
Ga veilig om met vuurwerk en voorkom ongevallen
maandag 31 oktober 2016 
ALCOHOL ALS RISICOFACTOR OP HET WERK
maandag 31 oktober 2016 
Alcohol als risicofactor op het werk

meer toolbox meetings op: www.arbosupport.nl